نظرسنجی سایت

دانشجوی کدام دانشگاه هستید و جزوات کدام سطح تحصیلی مورد نیاز شما می باشد.

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 267
  • بازدید دیروز : 380
  • بازدید کل : 559572

پیوند ها

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با موضوع کنترل مبدل DC-DC باک


پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با موضوع کنترل مبدل DC-DC باک

به تعداد 105 صفحه قابل ویرایش ورد

 

 

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه............. 2

1-2- پیشینه و سوابق............... 3

1-3- مروری بر گذشته کنترل سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون.............. 4

1-4- اهداف این پایان نامه............ 9

1-5- جنبه‌های نوآوری این پایان نامه............... 10

 

فصل دوم: مقدمه‌ای بر مبدل باک

2-1- مبدل باک step-down(buck) converter................... 12

2-2- حالت هدایت پیوسته مبدل باک................ 15

2-3- ریپل ولتاژ خروجی مبدل باک............... 17

2-4- مزایا مبدل باک............... 19

2-5- معایب مبدل باک............. 19

2-6- مزایای منابع تغذیه سوئیچینگ............... 19

2-7- معایب منابع تغذیه سوئیچینگ....... 20

2-8- کنترل مبدل DC-DC باک.................... 20

2-9- بهبود پاسخ حالت دائمی با طراحی کنترل کننده مد لغزشی.................... 21

2-10- توصیف مبدل.............. 21

2-11- مدل سازی مبدل باک....... 22

2-12- مدل فضاي حالت مبدل باك.......... 22

2-13- کنترل مد لغزشی مبدل باک(sliding mode control).............. 25

2-14- تئوری کنترل لغزشی.......... 25

2-15- طراحی کنترلر مد لغزشی(SMC)................... 26

2-16- تعیین سطح لغزش............. 27

2-17- اعمال شرط لغزش........ 28

2-18- کنترل لغزشی مبدل باک................ 28

2-19- تعیین قانون کنترل......... 30

2-20- مزایای کنترل مد لغزشی................. 31

2-21- معایب کنترل مد لغزشی............ 32

2-22- نکات........... 32

 

فصل سوم: مقدمه‌ای بر ژنراتورها

3-1- ژنراتور قدرت................ 35

3-2- دسته‌بندی ژنراتورها با توجه به نوع توربین گردنده روتور............. 35

3-2-1- ژنراتورهای dc........................ 35

3-2-2- ژنراتور القایی..... 35

3-2-3- ژنراتور سنکرون............ 36

3-3- ساختمان ژنراتور سنکرون و انواع آن............... 38

3-4- ساختار ژنراتور سنکرون و مدار سیم‌پیچی........... 39

3-4-1- معادلات پایه متناسب با dq0.......... 41

3-4-2- معادلات اصلی ریاضی ژنراتور سنکرون............. 43

3-5- نظریه سیستم تحریک..................... 44

3-5-1- سیستم تحریک چیست؟....................... 44

3-5-2- اجزای تشکیل دهنده سیستم تحریک........ 45

3-5-2-1. تولید جریان روتور.............. 45

3-5-2-2. منبع تغذیه............... 45

3-5-2-3. سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ (میکروکنترلر)........ 45

3-5-2-4. مدار دنبال کننده خودکار.......... 46

3-5-2-5. کنترل تحریک................ 46

3-5-2-6. محدود کننده جریان روتور............ 46

3-5-2-7. محدود کننده مگاوار............. 47

3-5-2-8. محدود کننده شار اضافی.......... 47

3-5-2-9. تثبیت‌کننده سیستم قدرت........ 47

وظایف سیستم تحریک................ 47

3-6- مدلسازی یکسو ساز تریستوری شش پالسه................ 48

3-6-1- تریستورو مشخصه استاتیکی آن............... 48

3-6-2- یکسو ساز شش تریستوری............ 52

 

فصل‌چهارم: نتایج حاصل از شبیه‌سازی

4-1- مقدمه................ 56

4-2- شبیه سازی یکسو ساز شش پالسه تریستوری........... 56

4-3- شبیه سازی مبدل باک و خواص آن............... 58

4-3-1- نحوه طراحی مبدل باک.............. 58

4-4- بررسی THDو FFTدر ولتاژ ورودی به تحریک ژنراتور................ 64

4-5- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون.................. 67

4-5-1- معادلات دینامیکی ژنراتور سنکرون............ 68

4-5-2- بلاک s-function................ 77

4-5-2-1- مراحل شبیه‌سازی بلاک s-function................. 77

4-5-2-2- Flagها در s-function........... 79

4-6- متغیرهای مورد استفاده در سیمولینک....... 80

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد برای آینده

5-1- نتیجه‌گیری................ 88

5-2- پیشنهادات برای آینده.......... 89

منابع و مأخذ.................... 90

پیوست‌ها.............. 92

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (1-1) فهرست علایم و اختصارات شکل (1-1).................... 6

جدول(4-1) مقادیر پارامترهای مربوط به مبدل باک............... 61

جدول(4-2): flagهای محیط متنی..................... 79

 

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل(1-1) اجزای کنترل اتوماتیک.................. 5

شکل(1-2) بلوک دیاگرام سیستم کنترل دیجیتال...... 7

شکل (1-3) دیاگرام شماتیک سیستم تحریک استاتیک........... 8

شکل (1-4) سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون به همراه مبدل باک –بوست....... 8

 

شکل (2-1-a) نمایی از یک مبدل............ 12

شکل (2-1-b) ولتاژ خروجی متوسط............... 12

شکل (2-2-a) شمایی از تقویت کننده خطی................ 14

شکل (2-2-b) شکل موج ورودی Voi به فیلتر پایین گذر................... 14

شکل(2-2-c) مشخصات فیلتر پایین گذر یا میرایی ایجاد شده توسط مقاومت بار R........... 14

شکل (2-3-a) شکل موج های حالت کار هدایت پیوسته............ 15

شکل (2- 4) ولتاژهای خروجی برای حالت هدایت پیوسته............... 18

شکل (2-5) نمای شماتیک مبدل باک.............. 21

شکل (2-6) مدلسازی مبدل در فضای حالت........... 22

شکل(2-7) مسیرهای سیستم و خط لغزش یک مبدل باک در فضای صفحه فاز............... 23

شکل 2-8) کنترل مبدل توسط مد لغزشی.................. 24

شکل (2-9) نواحی موجود برای کنترل لغزشی در حالتی که ....... 30

شکل (2-10) نواحی محدود برای کنترل لغزشی در حالتی که ........ 30

شکل (2-11) رسم همزمان مسیرهاي فازمعادلات حالت باك........ 31

شکل (2-12) مسیرفازدرمحدوده خط لغزش........... 31

شکل (2-13) نمایش گرافیکی کنترل مد لغزشی نشان می‌دهد که سطح لغزش S=0 که داریم =خطای ولتاژ متغیر

و =ولتاژ خطای دینامیکی نسبی........... 32

 

شکل(3-1) شمایی از ژنراتور dc................ 36

شکل(3-2) شمایی از ژنراتور القایی............ 37

شکل(3-3) شمایی از ژنراتور سنکرون............. 37

شکل(3-4) شمایی از ژنراتور سنکرون a)ساختار ژنراتور سنکرون b) دیاگرام سیم‌پیچی مدار....... 43

شکل(3-5) نمایی از نظریه سیستم تحریک ژنراتور سنکرون........ 44

شکل(3-6) شمایی از سیستم تحریک.......... 44

شکل(3-7) جایگاه سیستم تحریک در تولید انرژی الکتریکی........... 49

شکل‏(3-8) سیستم تحریک در نیروگاه......... 49

شکل(3-9) ساختمان تریستور.................... 49

شکل(3-10) علامت اختصاری تریستور............ 50

شکل(3-11) مشخصه تریستور در غیاب جریان گیت........... 51

شکل (3-12) توزیع بار a) بدون اعمال ولتاژ b) با اعمال ولتاژ............. 53

شکل (3-13) توزیع بار با اعمال ولتاژ مثبت.......... 54

 

شکل(4-1): یکسو ساز شش پالسه تریستوری......... 56

شکل(4-2) ولتاژ خروجی یکسو ساز شش پالسه تریستوری............ 57

شکل(4-3) ولتاژ خروجی مبدل باک............ 57

شکل(4-4) ساختار مبدل باک.................. 58

شکل(4-5) رگولاتور مبدل باک.............. 59

شکل(4-6) مدار مبدل باک.................. 59

شکل (4-7) مدار شبیه‌سازی شده مبدل باک......... 60

شکل(4-8) شبیه‌سازی مبدل باک بدون اعمال مد لغزشی............ 62

شکل(4-9) ولتاژ خروجی مبدل باک با اعمال مد لغزشی.......... 63

شکل(4-10) حالت زوم شده ولتاژ خروجی مبدل باک با اعمال مد لغزشی......... 63

شکل(4-11) ولتاژ خروجی مبدل باک بدون اعمال مد لغزشی........... 64

شکل(4-12) ولتاژ خروجی مبدل باک بعد از اعمال مد لغزشی......... 65

شکل(4-13) مقدار THD ولتاژ ورودی تحریک ژنراتور در حالتی که مبدل باک وجود نداشته باشد..... 65

شکل(4-14) مقدار THD ولتاژ ورودی تحریک ژنراتور در حالتی که مبدل باک وجود داشته باشد..... 66

شکل(4-15) مقدار FFT ولتاژ تحریک ژنراتوربا اعمال مبدل باک...... 66

شکل(4-16) مقدار FFT ولتاژ تحریک ژنراتور بدون اعمال مبدل باک...... 67

شکل(4-17) شبیه سازی مربوط به ژنراتور سنکرون....... 69

شکل(4-18) ولتاژ اعمالی به میدان ژنراتور سنکرون........... 70

شکل(4-19) حالت زوم شده ولتاژ اعمالی به میدان ژنراتور سنکرون.......... 70

شکل(4-20) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز a............ 71

شکل(4-21) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فازa.......... 71

شکل(4-22) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز b.................... 71

شکل(4-23) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فازb.......... 72

شکل(4-24) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c.............. 72

شکل(4-25) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c.......... 73

شکل(4-26) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در راستای d از محور dq........... 73

شکل(4-27) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در راستای q از محور dq.......... 74

شکل(4-28) گشتاور الکتریکی خروجی از ژنراتور سنکرون............. 74

شکل(4-29) حالت زوم شده گشتاور الکتریکی خروجی از ژنراتور سنکرون........... 75

شکل(4-30) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز a................. 75

شکل(4-31) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز b............. 76

شکل(4-32) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c................ 76

شکل (4-33) نمایی از بلاک s-function در سیمولینک...... 77

شکل (4-34) نمایی کلی از کار در بلاک سیمولینک............. 77

شکل (4-35) نمایی کلی از چرخه شبیه‌سازی s-function........... 78

شکل(4-36) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط a (ولتاژ منبع).............. 80

شکل(4-37) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط b (ولتاژ منبع)......... 80

شکل(4-38) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط c (ولتاژ منبع)............... 81

شکل(4-39) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به تولیدکننده 6 پالسه......... 81

شکل(4-40) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به مبدل تریستوری........... 82

شکل(4-41) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به ماسفت موجود در مبدل باک............ 82

شکل(4-42) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به دیود موجود در مبدل باک........... 83

شکل(4-43) مشخصات پارامتر بلاک مربوط RL در مبدل باک............ 83

شکل(4-44) مشخصات پارامتر بلاک مربوط RC در مبدل باک............ 84

شکل(4-45) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به مقاومت R در مبدل باک.......... 84

شکل(4-46) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به زیرسیستم مد لغزشی در مبدل باک....... 85

شکل(4-47) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به زیرسیستم کنترل‌کننده مد لغزشی در مبدل باک...... 85

شکل(4-48) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به سوئیچینگ در زیرسیستم مد لغزشی در مبدل باک... 86

شکل(4-49) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به بلاک s-function.... 86

 


مبلغ واقعی 11,970 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 10,773 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 228

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

معرفی کتاب:(سقوط یک بهشت)(واپسین روزهای سلطنت پهلوی)The Fall of Heavenنسخه فارسی کتاب The Fall of Heaven -سقوط یک بهشت-، کتابی است که نوشته یک تاریخ شناس برجسته آمریکایی Andrew Scott Cooper می باشد و مدتی قبل در ایالات متحده آمریکا منتشر شد.(سقوط یک بهشت)در این کتاب خواندنی، مؤلف برای نخستین بار در ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

مجموعه آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل

مجموعه آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل

مجموعه آزمایشات و روش تحقیق (گزارش کار) روانشناسی تجربی کاملترین مجموعه آزمایشات و گزارش کار روانشناسی در اینترنت (شامل 36 گزاش کار) این مجموعه بی نظیر شامل 36 آزمایش و گزارش کار روانشناسی تجربی تایپ شده و قابل ویرایش در برنامه ورد (در قالب فایل هم doc و هم pdf) به ...

راهنما و خلاصه درس روانشناسی در قرآن (آموزه ها و

راهنما و خلاصه درس روانشناسی در قرآن (آموزه ها و

راهنما و خلاصه درس آموزه های روانشناسی در قرآن (آموزه ها و مفاهیم) بر اساس کتاب محمد کاویانی منبع رشته روانشناسی پیام نور شامل 108 صفحه با فرمت pdf فصل اول : کلیات فصل دوم : مبانی روانشناسی در رهیافت قرآنی فصل سوم : احساس، ادراک و شناخت فصل چهارم : انگیزش در قرآن فصل پنجم ...

خلاصه کتاب انقلاب اسلامی منوچهر محمدی

خلاصه کتاب انقلاب اسلامی منوچهر محمدی

دانلود خلاصه‌ی کتاب انقلاب اسلامی +pdf زمینه ها،پیامدهاودست آوردها دکتر منوچهر محمدی دانلود انقلاب اسلامی منوچهر محمدی کتاب انقلاب اسلامی زمینه ها،پیامدها و دست آوردها خلاصه‌ی انقلاب اسلامیبر اساس کتاب دکتر ...

دانلود کتاب زنان زیرک فایل pdf

دانلود کتاب زنان زیرک فایل pdf شری آرگو دانلود کتاب pdf زنان زیرک نوشته شری آرگو : این کتاب را می توانید هم اکنون از این سایت دانلود نمایید. بنا به درخواست های زیاد علاقه مندان به این کتاب زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ شناسانه درباره روابط ...

دانلود کتاب روانشناسی رشد 1 - منیژه کرباسی -

دانلود کتاب روانشناسی رشد 1 - منیژه کرباسی -

دانلود کتاب روانشناسی رشد 1 تالیف دکتر منیژه کرباسی منبع رشته روانشناسی پیام نور شامل 404 صفحه در قالب فایل pdf ...

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures - بر اساس

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures - بر اساس

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures بر اساس کتاب پاتریشیا اکرت و لیندا لی Patricia Ackert, Linda Lee منبع عمومی درس زبان انگلیسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شامل 166 صفحه با فرمت pdf فصل اول : حیوانات فصل دوم : چگونه؟ چرا؟ فصل سوم : گیاهان فصل چهارم : موسیقی فصل پنجم : کار و ...

دانلود کتاب مبانی کارآفرینی - علی اکبر احمدی، حسن

دانلود کتاب مبانی کارآفرینی - علی اکبر احمدی، حسن

دانلود کتاب مبانی کارآفرینی تالیف علی اکبر احمدی، حسن درویش منبع رشته علوم تربیتی پیام نور شامل 219 صفحه با فرمت pdf طبق لیست حذفیات فصل های 1 و 3 و 4 مطالعه شود. فصل اول : کلیات کارآفرینی فصل دوم : خلاقیت و نوآوری فصل سوم : کسب و کارهای کوچک فصل چهارم : کارآفرینی سازمانی ...

روانشناسی اجتماعی کاربردی – آبراهام پی، بونک و

روانشناسی اجتماعی کاربردی – آبراهام پی، بونک و

روانشناسی اجتماعی کاربردی نوشته آبراهام پی، بونک و مارک ون وگت ترجمه مجید صفاری نیا و پرستو حسن زاده منبع رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور شامل ۲۱۲ صفحه با فرمت pdf ...

با هدف ارتقاء سطح علمی و ارائه ی خدمات آموزشی و اطلاع رسانی از آخرین و مهمترین اخبار دانشگاه در خدمت شما هستیم .

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما