نظرسنجی سایت

دانشجوی کدام دانشگاه هستید و جزوات کدام سطح تحصیلی مورد نیاز شما می باشد.

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 382
  • بازدید دیروز : 380
  • بازدید کل : 559687

پیوند ها

بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده - کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی صنایع پلیمر


بررسی اثر نانو ذرات خاک‌ رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده

تحقیق پایانی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی صنایع پلیمر

به تعداد 104 صفحه قابل ویرایش ورد

 

چکیده

پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده به علت داشتن خواص الکتریکی مناسب و استحکام الکتریکی خوب یکی از موادی است که به طور گسترده در زمینه‌ی تولید عایق در کابل‌ها استفاده می‌شود.

امروزه یکی از روش­های بهینه­سازی خواص و تغییر رفتار پلیمر­ها استفاده از ذرات پرکننده با ابعاد نانومتری است. اززمانیکهذراتنانوبهعنوانموادپرکنندهدرکامپوزیت‌هامطرح‌شده‌اند،بسیاریازمحققانبهبررسی تأثیراینذراتبرخواصموادمختلفپرداختهونتایجقابل‌توجهی را به دست آورده‌اند. اینامربهدلیلسطحبسیارزیاداینذرات و برهمکنشی استکهبافازپیوستهدرکامپوزیتبرقرارمی‌کنند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر نانو خاک رس اصلاح‌شده با نام تجاری cloisite 30B بر فرآیند پخت پلی‌اتیلن و همچنین تأثیر این نانو ذرات بر خواص فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده است. همچنین در این تحقیق سعی شده است تا با قرار دادن ذرات پر اکسید بین صفحات خاک رس ، علاوه بر پخش بهتر نانو ذرات، بازده ایجاد اتصالات‌عرضی نیز افزایش‌یافته و منجر به دستیابی به خواص بالاتر شود. برای این منظور مقادیر مشخصی از نانو ذرات خاک رس به همراه پراکسید(DHBP ) و آنتی اکسیدانت (Irganox 1010 ) و مقدار کافی استون به وسیله‌ی همزن مغناطیسی و حمام اولتراسونیک مخلوط شده و پس از خشک شدن کامل مخلوط، از آن برای تهیه‌ی کامپوزیت‌های 3، 6 و 9 درصد وزنی نانو خاک رس استفاده شد. پس از تهیه‌ی نمونه‌ها آزمون‌هایی مانند رئولوژی برای بررسی رفتار پخت؛ آزمونDSC جهت بررسی رفتار حرارتی نمونه­‌ها مانند دمای ذوب، دمای تبلور و تعیین درصد تبلور ، آزمون TGA جهت مطالعه‌ی رفتار گرمایی- تخریبی، آزمون XRD برای تعیین فاصله صفحات خاک رس، آزمون TEM برای بررسی چگونگی پخش صفحات خاک رس در ماتریس، آزمون کشش وDMTA برای بررسی خواص مکانیکی ودینامیکی و در نهایت آزمون‌های ثابت دی الکتریک، فاکتور اتلاف و استحکام شکست جهت بررسی خواص عایقی نمونه‌ها به کار گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون رئولوژی نشان داد که قرار دادن مولکول‌های پراکسید بین صفحات خاک رس باعث بهبود روند پخت شده است. همچنینطبقبررسی‌هایصورتگرفته،بیش‌ترینبهبود درخواص،درنمونه پرشدهبا3درصدوزنینانو ذرهحاصل ‌شدهوافزایشغلظتپرکنندهنانوبیشازاینمقدارموجبافتبسیاری ازخواصذکر شده گردیده است.

 

فهرست

عنوان صفحه

چکیده............................1

1 فصل اول مقدمه................................2

1- 1 تاريخچه ساخت كابل در جهان. 3

1-2 ویژگی‌هایالکتریکیوخواصفیزیکیوشیمیاییموادعایق.. 3

1-2-1 رفتارمکانیکیمادهعایق.. 4

1-2-2 رفتارهايگرماییماده‌ی عایق.. 4

1-2-3 رفتار شیمیایی.. 4

1-2-4 خصوصیاتالکتریکی.. 5

1-2-5 عواملاقتصادي.. 5

1-3 کابل‌برپایه‌یپلي‌اتيلناتصال‌عرضی شده. ................................5

1-4 کامپوزیت‌های پلیمری.. 6

1- 5 نانو کامپوزیت‌هایپليمري.. 7

2 فصل دوم مروری بر مطالعات انجام‌شده. 8

2-1 پلی‌اتیلن.. 8

2-1-1 معرفی پلی‌اتیلن.. 8

2-1-2 تاریخچه تولید پلی‌اتیلن.. 9

2-1-3 انواع پلی‌اتیلن.. 9

2-2 ایجاد اتصالات ‌عرضی در پلی‌اتیلن.. 10

2-2-1 روش‌های ایجاد اتصالات ‌عرضی در پلی‌اتیلن.. 11

2-2-2 اثر ساختار مولکولی پلی‌اتیلن بر ایجاد اتصالات عرضی به روش پراکسیدی 16

2-2-3 بررسی خواص پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده. 18

2-3 آنتی اکسیدانت ها19

2-4 نانو کامپوزیت­ها ی پلیمری.. 22

2-4-1 تعاریف اولیه. 22

2-4-2 نانو رس‌ها23

2-4-3اصلاح نانو رس... 25

2-4-4 انواع نانو کامپوزیت‌های پلیمر- نانو رس... 27

2-4-5 روش تهیه نانو کامپوزیت‌های پلیمر-نانورس... 29

2-4-6 بررسی مورفولوژی و برخی خواص نانو کامپوزیت پلی‌اتیلن- نانو خاک رس... 32

2-5 عایق‌های الکتریکی پلیمری.. 35

2-5-1 ثابت دی الکتریک.... 36

2-5-2 تانژانت زاویه اتلاف دی الکتریک.... 38

2-5-3 استحکام دی الکتریک.... 40

2-5-4 بررسی خواص الکتریکی نانو کامپوزیت‌ها41

اهداف پروژه...............................................43

3 فصل سوم مواد و روش‌ها...44

3-1 مواد اولیه. 44

3-2 تجهیزات... 47

3-2-1 اکسترودر دو مارپیچه. 47

3-2-2 دستگاه قالب‌گیری فشاری.. 47

3-3 آزمون‌های انجام‌شده. 48

3-3-1 اندازه‌گیری محتوای ژل. 48

3-3-2 آزمون تفرق زاویه پایین اشعه ایکس.... 48

3-3-3 میکروسکوپ الکترونی عبوری.. 49

3-3-4 آزمون رئولوژی.. 49

3-3-5 تجزيه ديناميکی - مکانيکی - گرمايی) DMTA(50

3-3-6 آزمون گرماسنجی پويشی تفاضلی(DSC)50

3-3-7 آزمون گرما وزن سنجی )( TGA.. 50

3-3-8 آزمون کشش.... 50

3-3-9 آزمون‌های الکتریکی.. 51

3-4 نحوه‌ی تهیه‌ی نمونه‌ها52

4 فصل چهارم نتایجوبحث 54

4-1 آزمون تعیین درصد ژل. 54

4-2 آزمون رئولوژی.. 57

4-3 آزمون SAXS. 61

4-4 آزمون میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM )63

4-5 آنالیز دینامیک مکانیکی(DMTA)65

4-6 آزمون آنالیز حرارتی(DSC)70

4-7 آزمون گرما وزن سنجی (TGA )73

4-8 آزمون کشش.... 75

4-9 خواص الکتریکی.. 76

5 فصل پنجم نتایج و پیشنهاد‌ات 80

5-1 نتیجه‌گیری.. 80

5-2 پیشنهاد‌ات جهت ادامه‌ی کار. 82

مراجع.....................................83

 

به انضمام فهرست جداول و نمودارها

 

 


مبلغ واقعی 10,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ دی ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 137

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

معرفی کتاب:(سقوط یک بهشت)(واپسین روزهای سلطنت پهلوی)The Fall of Heavenنسخه فارسی کتاب The Fall of Heaven -سقوط یک بهشت-، کتابی است که نوشته یک تاریخ شناس برجسته آمریکایی Andrew Scott Cooper می باشد و مدتی قبل در ایالات متحده آمریکا منتشر شد.(سقوط یک بهشت)در این کتاب خواندنی، مؤلف برای نخستین بار در ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

مجموعه آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل

مجموعه آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل

مجموعه آزمایشات و روش تحقیق (گزارش کار) روانشناسی تجربی کاملترین مجموعه آزمایشات و گزارش کار روانشناسی در اینترنت (شامل 36 گزاش کار) این مجموعه بی نظیر شامل 36 آزمایش و گزارش کار روانشناسی تجربی تایپ شده و قابل ویرایش در برنامه ورد (در قالب فایل هم doc و هم pdf) به ...

راهنما و خلاصه درس روانشناسی در قرآن (آموزه ها و

راهنما و خلاصه درس روانشناسی در قرآن (آموزه ها و

راهنما و خلاصه درس آموزه های روانشناسی در قرآن (آموزه ها و مفاهیم) بر اساس کتاب محمد کاویانی منبع رشته روانشناسی پیام نور شامل 108 صفحه با فرمت pdf فصل اول : کلیات فصل دوم : مبانی روانشناسی در رهیافت قرآنی فصل سوم : احساس، ادراک و شناخت فصل چهارم : انگیزش در قرآن فصل پنجم ...

خلاصه کتاب انقلاب اسلامی منوچهر محمدی

خلاصه کتاب انقلاب اسلامی منوچهر محمدی

دانلود خلاصه‌ی کتاب انقلاب اسلامی +pdf زمینه ها،پیامدهاودست آوردها دکتر منوچهر محمدی دانلود انقلاب اسلامی منوچهر محمدی کتاب انقلاب اسلامی زمینه ها،پیامدها و دست آوردها خلاصه‌ی انقلاب اسلامیبر اساس کتاب دکتر ...

دانلود کتاب زنان زیرک فایل pdf

دانلود کتاب زنان زیرک فایل pdf شری آرگو دانلود کتاب pdf زنان زیرک نوشته شری آرگو : این کتاب را می توانید هم اکنون از این سایت دانلود نمایید. بنا به درخواست های زیاد علاقه مندان به این کتاب زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ شناسانه درباره روابط ...

دانلود کتاب روانشناسی رشد 1 - منیژه کرباسی -

دانلود کتاب روانشناسی رشد 1 - منیژه کرباسی -

دانلود کتاب روانشناسی رشد 1 تالیف دکتر منیژه کرباسی منبع رشته روانشناسی پیام نور شامل 404 صفحه در قالب فایل pdf ...

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures - بر اساس

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures - بر اساس

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures بر اساس کتاب پاتریشیا اکرت و لیندا لی Patricia Ackert, Linda Lee منبع عمومی درس زبان انگلیسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شامل 166 صفحه با فرمت pdf فصل اول : حیوانات فصل دوم : چگونه؟ چرا؟ فصل سوم : گیاهان فصل چهارم : موسیقی فصل پنجم : کار و ...

دانلود کتاب مبانی کارآفرینی - علی اکبر احمدی، حسن

دانلود کتاب مبانی کارآفرینی - علی اکبر احمدی، حسن

دانلود کتاب مبانی کارآفرینی تالیف علی اکبر احمدی، حسن درویش منبع رشته علوم تربیتی پیام نور شامل 219 صفحه با فرمت pdf طبق لیست حذفیات فصل های 1 و 3 و 4 مطالعه شود. فصل اول : کلیات کارآفرینی فصل دوم : خلاقیت و نوآوری فصل سوم : کسب و کارهای کوچک فصل چهارم : کارآفرینی سازمانی ...

روانشناسی اجتماعی کاربردی – آبراهام پی، بونک و

روانشناسی اجتماعی کاربردی – آبراهام پی، بونک و

روانشناسی اجتماعی کاربردی نوشته آبراهام پی، بونک و مارک ون وگت ترجمه مجید صفاری نیا و پرستو حسن زاده منبع رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور شامل ۲۱۲ صفحه با فرمت pdf ...

با هدف ارتقاء سطح علمی و ارائه ی خدمات آموزشی و اطلاع رسانی از آخرین و مهمترین اخبار دانشگاه در خدمت شما هستیم .

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما